Một tương lai cho mọi người

“Mỗi học sinh sẽ tìm thấy những gì mình muốn làm, nhắm đến một cấp độ cao hơn và cung cấp hỗ trợ để đạt được nó”. Đây là thái độ của đội ngũ hướng dẫn nghề nghiệp của trường học.
“Trong 6 năm tới, tôi sẽ xem xét cẩn thận những gì tôi muốn làm trong tương lai và tôi sẽ đi con đường nào.”

Hướng dẫn khóa học

Phát triển các kỹ năng học tập cơ bản – Hiểu biết thế giới

Chúng tôi mong muốn phát triển các kỹ năng học tập cơ bản với các lớp học hàng ngày, các lớp học cơ bản để vượt qua các môn học yếu và các khóa học bổ sung để cải thiện sức mạnh của các môn học đặc biệt. Hơn nữa, học bằng cách vượt ra ngoài phạm vi của các môn học thông thường thông qua các chương trình như học tập toàn diện và bài giảng công dân toàn cầu, học sinh sẽ học về thế giới xung quanh để mở rộng tầm nhìn.

Khám phá tiềm năng của bạn thông qua những trải nghiệm khác nhau

Bằng cách tham gia vào một số sự kiện, học sinh sẽ khám phá những khả năng của chúng từ những trải nghiệm khác nhau ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Ngoài ra, học sinh học về năng khiếu của họ, tìm thấy ước mơ của họ, suy nghĩ về con đường sự nghiệp của họ sau khi tốt nghiệp, học thông qua các cơ sở mở tại các trường đại học, các bài học giả và kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Nhằm mục đích hiện thực hóa con đường của mỗi học sinh

Tại mỗi cuộc gặp trao đổi với giảng viên đại học và hướng ghiệp, học sinh sẽ làm rõ lĩnh vực học thuật mà họ muốn thăng tiến và xác định lĩnh vực lựa chọn. Sử dụng kết quả của các kỳ thi giả, học sinh sẽ tích cực tham gia với các giáo viên của môn học đó và được bộ phận hướng dẫn nghề nghiệp hỗ trợ, với mục đích hiện thực hóa sự nghiệp của học sinh.

Sử dụng phòng hướng dẫn nghề nghiệp

the career guidance room

Ngoài các giáo viên và các môn học, các giáo viên phụ trách hướng dẫn nghề nghiệp hỗ trợ học sinh trong con đường sự nghiệp của họ. Trong phòng hướng nghiệp, học sinh có thể duyệt qua các câu hỏi của kỳ thi giả, mượn sách đỏ, duyệt tạp chí liên quan đến kỳ thi và nhận nhiều thông tin về con đường sự nghiệp, v.v. Sử dụng máy tính cá nhân, học sinh cũng có thể kiểm tra kết quả của họ kỳ thi giả cho đến nay và sử dụng chúng cho các cuộc phỏng vấn cá nhân.

Trường đại học được chỉ định, trường đại học được khuyến khích
(tuyển sinh 2019)

 • Yokohama City University
 • Aoyama Gakuin University
 • JF Oberlin University
 • Kanagawa University
 • Kwansei Gakuin University
 • Kitasato University
 • Kogakuin University
 • Seijo University
 • Seisen Women’s University
 • Tamagawa University
 • Teikyo University
 • Tokai University
 • Tokyo Denki University
 • Tokyo Women’s University
 • Tokyo City University
 • Tokyo University of Agriculture
 • Tokoyo University of Science
 • Toyo Eiwa Jogakuin University
 • Dokkyo University
 • Nihon University
 • Hosei University
 • Meiji University
 • Meiji Gakuin University
 • Rikkyo University etc.

Các trường đại học được đề nghị khác

 • Kanto Gakuin University
 • Aoyama Gakuin University
 • International Christian University etc.

Về việc du học

Vào các trường đại học nước ngoài / trường đại học công với Navitas

Sử dụng hệ thống Navitas, học sinh đã có thể đến nhiều trường đại học ở Úc, Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và New Zealand. Trong những năm gần đây, ba học sinh đã vào học trường Đại học Griffith ở Úc.

Vào học một trường đại học ở Đài Loan thông qua hệ thống Trung tâm hỗ trợ du học tại Đài Loan

Các trường đại học Đài Loan rất xuất sắc trong cả cấp độ lớp học và môi trường học tập, và học phí thấp hơn so với các trường khác. Lợi thế lớn của việc đi học đại học ở Đài Loan là bạn có thể đóng một vai trò tích cực trong xã hội như một người nói 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Ngoài ra còn có các chương trình bằng kép với các trường đại học ở các quốc gia khác như Hoa Kỳ. Từ ngôi trường này, sinh viên có thể đến Đại học Kainan và Đại học Wei.

Khóa học tại trường đại học đối tác

 • Vào một trường đại học Mỹ sử dụng phương pháp 2 + 2 (2 năm tại một trường cao đẳng cộng đồng và sau đó chuyển sang một trường đại học hệ 4 năm). Một học sinh tại KGM đã đến UCLA với phương pháp 2 + 2.
 • Có liên kết với Đại học Y khoa Bắc Kinh
 • Ưu tiên vào học tại một trường đại học ở Malaysia (Đại học Taylors, Đại học Nirai, v.v.)
 • Vào học trường Cao đẳng Cộng đồng Kapiorani tại Hawaii (2 năm)
  Kapiorani đã gửi nhiều sinh viên chuyển tiếp đến Đại học Hawaii.